26 stycznia 2019 r. odbyła się XXIII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach w ramach, której rozstrzygnięto Małopolski Konkurs Pasiek. Konkurs ten jest atrakcyjnym sposobem promowania pszczelarstwa i gospodarki pasiecznej. Organizatorzy konkursu mogą w ten sposób docenić rolę działalności pszczelarskiej na rzecz środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania świadomości ekologicznej. Jednocześnie konkurs wpływa na kształtowanie właściwych wzorców w zakresie prowadzenia pasiek i docenia najlepsze inicjatywy.

W tym roku do udziału w konkursie stanęło 11 pasiek. I nagrodę otrzymał Pan Zdzisław Skibiaka z Cieniawy; II nagrodę równorzędnie otrzymali Pan Jan Bednarczyk z Krempachów i Państwo Małgorzata i Piotr Czarneccy z Naściszowej; III nagrodę także równorzędnie otrzymali Pan Adam Szołdry z Nowego Sącza oraz Pan Jerzy Koszowski z Chrzanowa. Ponadto wyróżniono pasiekę Pana Wojciecha Kowalika z Popradowej, Pana Andrzeja Kaczmarczyka z Zakopanego i Pana Władysława Ptaszkowskiego z Ptaszkowej.

Konkurs został hojnie wsparty przez licznych partnerów: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Krakowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Regionalny w Krakowie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Krakowie, Małopolską Izbę Rolniczą, nadleśnictwa: Krzeszowice, Niepołomice, Nawojowa, Nowy Targ, Miechów, Myślenice i Stary Sącz, a także firmy produkujące urządzenia i sprzęt pszczelarski, tj. Z.P.H.U. Kokoszka – sprzęt pszczelarski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji Pasiecznej Tomasz Łysoń Sp. z o.o., Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, Bartnik Sądecki oraz Przedsiębiorstwo „Plast Produkt – Jerzy Wyrobek” Sp. z o.o., Wydawnictwo „Bee& Honey” Sp. z o.o.

Cykliczna konferencja to zaś świetna okazja do spotkań pszczelarzy i badaczy pszczelarstwa z regionu, którzy dzięki niej mogą się wymienić cennymi doświadczeniami i wiedzą na temat najnowszych badań umożliwiający rozwój pszczelarstwa. W programie wydarzenia zaplanowano trzy główne referaty:

- Tajemnice miodu w kontekście jego jakości – wygłoszony przez dr hab. Teresę Szczęsną;

- Sprzedaż bezpośrednia i Rolniczy Handel Detaliczny oraz opodatkowanie produktów pszczelarskich – wygłoszony przez mgr Romana Syskę;

- Zagrożenie pasiek chorobami i substancjami toksycznymi oraz działania zapobiegawcze – wygłoszony przez mgr inż. Jana Ślósarza.

Po konferencji odbyła się żywa dyskusja z udziałem wszystkich zaproszonych gości. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji oraz do udziału w Małopolskim Konkursie Pasiek.

 

W artykule wykorzystano zdjęcia pana mgr inż. Jana Pajdzika - pracownik MODR w Karniowicach