Hortiterapia w ujęciu terapeutycznym, jaki i biznesowym umożliwia rozwój oparty o zasoby gospodarstwa. W dniach 15 -16 maja 2019 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym”.

W szkoleniu wzięli udział specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego, przede wszystkim były to osoby zainteresowane społecznym aspektem funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Celem szkolenia była edukacja pracowników doradztwa rolniczego z zakresu realizowania zajęć hortiterapeutycznych w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego – uprawy polowe, szklarniowe, czy sadownicze. Ważnym aspektem szkolenia było również podniesienie wiedzy uczestników dotyczącej potrzeb różnych grup docelowych będących odbiorcami usług opiekuńczych, w tym osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W pierwszym dniu szkolenia wykłady oraz część studyjną na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadziła pani dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek, ekspert z zakresu hortiterapii. Zarówno w treści wykładów, jaki i podczas spaceru sensorycznego po Kolekcji Roślin Ozdobnych prowadzonej przez Katedrę Roślin Ozdobnych oraz w trakcie dyskusji poruszono wiele ważnych aspektów terapii ogrodniczej m.in. istotność dopasowania zajęć w ogrodzie do potrzeb osób w nich uczestniczących, czy konieczność zachowania uważności w kontakcie z naturą dla uzyskania efektów terapeutycznych. Harmonijne oddziaływanie natury działa łagodząco na wszystkie zmysły, co znajduje zastosowanie w zajęciach terapeutycznych dla wszystkich grup wiekowych.

W drugim dniu szkolenia w ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy odwiedzili Farmę Życia - ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach. W trakcie wizyty pan Edward Bolak – specjalista do spraw autyzmu, przybliżył uczestnikom ideę i historię powstania miejsca, które zostało założone przez rodziców dorosłych osób autystycznych. Zarówno sposób jak i charakter prowadzonego ośrodka, jego kameralność jak i metody terapii i aktywizacji związane z uprawą ziemi, tworzą spójną przestrzeń, w której osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odnajdują spokój i satysfakcję z wykonanej pracy. Gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego. Planowaniem upraw oraz pracą z podopiecznymi zajmuje się pani Patrycja Żurek, dzięki której produkcja nastawiona na terapię, a nie na zysk, przynosi zdrowe i wykorzystywane w kuchni plony. W ramach gospodarstwa prowadzony jest warzywniak, sad, jagodnik oraz hodowla niewielkiego stada owiec.

Zaangażowanie uczestników oraz konieczność zdobywania specjalistycznej wiedzy z zakresu usług społecznych realizowanych w gospodarstwie rolnym, w tym terapii ogrodniczej, wskazuje na potrzebę realizacji w przyszłości szkoleń odpowiadających na te potrzeby. Hortiterapia w ujęciu terapeutycznym, jaki i biznesowym umożliwia rozwój oparty o zasoby gospodarstwa – uprawy polowe, szklarniowe, sadownicze lub warzywnicze, jak i przydomowy ogród oraz jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się potrzebę współczesnego społeczeństwa, jaką jest kontakt z naturą.