Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-31 maja 2019 r. zorganizowało kolejne Doroczne seminarium kierowników Działów rozwoju obszaru wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Program tegorocznego seminarium był niezwykle bogaty, a przeprowadzone zajęcia skupiały się wokół kwestii wykorzystywania dziedzictwa kulturowego do pobudzania procesów rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszego dnia odbyły się wykłady, w czasie których poruszano tematykę tworzenia miejsc pracy związanych z dziedzictwem kulturowym, krajobrazu kulturowego wsi oraz komercjalizacji wyrobów tradycyjnego rękodzieła. Drugiego dnia zrealizowano wyjazd do gminy Łącko, w której lokalna gospodarka rozwija się w oparciu o tradycje sadownicze. Ostatniego dnia seminarium uwaga uczestników została skupiona na problematyce kierowania zespołami w ramach jednostek doradztwa rolniczego oraz na tworzeniu programów działalności na rok 2020.