Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17-19 czerwca 2019r. zorganizowało szkolnie dla nowo zatrudnionych pracowników jednostek doradztwa rolniczego, którego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Prezentowane tematy odzwierciedlały aktualną problematykę poruszaną przez specjalistów Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

logo dark RZEMIOSLO                         Muzeum Etnograficzne w Krakowie

W trakcie trzydniowego szkolenia uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości wiejskiej, odnawialnych źródeł energii, pracy z lokalną społecznością, ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego wsi, agroturystki, rolnictwa społecznego oraz świadczenia usługi doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo moduł dotyczący komunikacji w pracy doradcy podkreślił wagę umiejętności komunikacyjnych w świadczeniu wysokiej jakość usług doradczych. W trakcie szkolenia zwrócono również uwagę na znaczenia dziedzictwa kulturowego w świadomym kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich, dzięki zapoznaniu się z ekspozycją Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie i projektem ukazującym wartość rzemiosła dla rozwoju przedsiębiorstw mających wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego regionu i na integracje społeczną.

Więcej o projekcie https://rzemioslo2zero.pl/

 

 foto 1

foto 2