logo reward

 

Drugie spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektu REWARD, w którym Polskę  reprezentuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, odbyło się w Jaén w Hiszpanii w dniach 27-28 maja br.  

 

reward met01

Podczas pierwszej części spotkania każdy z partnerów przedstawił aktualną sytuację gospodarczą i społeczną kobiet wiejskich w swoim kraju. Tradycyjnie rolnictwo i działalność związana z rolnictwem były dotychczas kojarzone jako męskie i wykonywane przez mężczyzn. W ostatnich latach następują zmiany - na tle partnerów projektu szczególnie w Polsce widoczna jest większa rola kobiet w rolnictwie i silniejsza ich obecność społeczno-ekonomiczna na obszarach wiejskich. We wszystkich krajach wielofunkcyjność staje się okazją dla kobiet do rozwijania wyjątkowych i ważnych ról społecznych i gospodarczych. Badania wykazały, że kobiety są mądrymi i przedsiębiorczymi inwestorami. Rolniczki stale się szkolą, a tym samym rozsądnie zarządzają swoimi gospodarstwami. Na przykład w Słowenii obserwujemy stopniowy wzrost liczby  kobiet-przedsiębiorców, zwłaszcza w dziedzinie turystyki i sztuki kulinarnej.

 

reward met02 reward met03

Drugiego dnia członkowie konsorcjum odwiedzili przykład udanego wielofunkcyjnego gospodarstwa w regionie Jaén  należącego i zarządzanego przez trzy siostry. Gospodarstwo  rodzinne  Orellana Perdiz obejmuje 300 ha. Jego główna działalność, czyli hodowla  byków bitewnych - bravo totros  jest uzupełniana przez działalność turystyczną i gastronomiczną. Każda z sióstr zarządza odrębnymi przedsiębiorstwami, które tworzą rodzinne przedsięwzięcie. Łącznie siostry zatrudniają od 25 do 30 osób.

Dzięki różnorodnym działaniom Orellana Perdiz gospodynie wpływają na zachowanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Gospodarstwo jest położone w historycznym krajobrazie kulturowym, określanym mianem dehesa charakterystycznym dla zachodniej części półwyspu Iberyjskiego. Dehesa to rodzaj lasu utworzonego głównie przez dęby korkowe eksploatowanego przez człowieka dla celów rolno-hodowlanych. Zachowanie ekosystemu jest zależne utrzymania hodowli bravo torros jako jedynej rasy dostosowanej do wypasu w warunkach lasu korkowego.

reward met04

W ciągu najbliższych kilku tygodni projekt opublikuje raport podsumowujący o sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, sporządzony na podstawie raportów krajowych partnerów projektu. Kolejny krok obejmie zbieranie analiz przypadków najlepszych praktyk oraz opracowanie materiałów szkoleniowych.

Następne spotkanie konsorcjum odbędzie się w Słowenii jesienią 2019 r., a gospodarzem będzie Biotehniški center Naklo.

partnerzy

Więcej informacji i aktualności:

http://reward-erasmus.eu/

@REWARD_ERASMUS

@REWARDPROJECT