W dniach 9 lipca br. gościliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie grupę przedstawicieli samorządów z Ukrainy z okolic Charkowa.

Jednym z ważniejszych elementów programu było zapoznanie gości z Ukrainy ze specyfiką rolnictwa w Polsce, szczególnie w kontekście wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, realizacji programów wsparcia gospodarstw rolnych na przykładzie konkretnych gospodarstw.
Dużym zainteresowaniem gości z Ukrainy cieszył się wykład nt. podstaw prawnych oraz zasad funkcjonowania agroturystyki w Polsce. Najważniejsze kwestie, jakie interesowały uczestników podczas wielogodzinnej wizyty to wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na zmianę wielkości produkcji rolnej w poszczególnych sektorach, zatrudnienie w rolnictwie, rozwój rolnictwa ekologicznego, konkurencyjność polskich produktów na rynku międzynarodowym oraz struktura doradztwa w Polsce i rola poszczególnych instytucji państwowych w rozwoju rolnictwa.
W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel firmy zajmującej się sprzedażą maszyn rolniczych.
Efektem wizyty w Polsce jest promowanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej na Ukrainie w celu zwiększenia zaangażowania unijnej pomocy w tym kraju.
W drugim dniu wizyty grupa rozpoczęła dzień od wizyty na targu w Skale, gdzie nasi goście zobaczyli przykłady sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Następnie odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała oraz jego zastępcą, wizyta w obiektach użyteczności publicznej i oświaty w Skale, spotkanie z Wójtem Gminy Sułoszowa, wizyta w Centrum Kultury w Sułoszowej i Bibliotece, a także w Gospodarstwie Rolnym "Truskawka Sułoszowa" i Gospodzie na Podzamczu. Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzić Zamek w Pieskowej Skale.