W dniach 31 sierpnia - 1 września br. w Częstochowie odbyła się 28. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. W tym roku uroczystości zbiegły się z 80. rocznicą rozpoczęcia II Wojny Światowej i 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.


Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Minister Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił istotną rolę rolników w zagwarantowaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę na wprowadzone w tym roku rozwiązania, które pozwalają na szeroką sprzedaż produktów wytworzonych i przetworzonych we własnym gospodarstwie, dzięki czemu wzmocniona została pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym. Zwrócił się do samorządowców o jak najszybsze oszacowanie strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną suszę, aby móc wdrożyć stosowne programy pomocowe. Zapewnił, iż od września zostanie wdrożony program związany z retencją, który ma na celu minimalizowanie i zapobieganie katastrofalnym skutkom suszy. Zaapelował do rolników, aby zrzeszali się w grupy producenckie lub inne formy spółdzielczości, ponieważ pozwala to na obniżenie kosztów produkcji m.in. poprzez uzyskanie lepszych warunków zakupu środków produkcji rolnej czy też efektywniejsze wykorzystanie maszyn rolniczych. Minister przypomniał też ogromny wkład, jaki wieś wnosi w kulturę narodową, pielęgnując wartości patriotyczne i chrześcijańskie.
Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego. Dodatkowo na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Odpoczywaj na wsi” ideę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych promowały zagrody z woj. śląskiego: Stefanówka, Sokole Ranczo oraz Zwierzyniec Pierwszy.
W ramach święta rolników w Częstochowie zorganizowano: ekspozycję zabytkowych maszyn rolniczych, wystawy drobnego inwentarza, prezentacje lokalnych grup działania, zagród edukacyjnych, kiermasze: kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów ekologicznych, produktów rolno-spożywczych, występy krajowych i zagranicznych zespołów folklorystycznych.