W dniach  25-27.09.2019r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. „Planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 19 osób – doradcy z państwowych jednostek doradczych. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O /Poznań i CDR O/Kraków.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania analizy ekonomicznej oraz opracowywania planu rozwoju gospodarstwa rolnego. Poruszono następujące kwestie merytoryczne:

  1. Metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego.
  2. Analiza działalności produkcyjnych.
  3. Narzędzie analizy – aplikacja EXCEL.
  4. Optymalizacja działalności produkcyjnych i propozycje zmian w stanie obecnym.
  5. Planowanie rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem inwestycji.

W trakcie szkolenia grupa była z wizytą w sadowniczym gospodarstwie rolnym celem pobrania danych do analizy stanu wyjściowego w gospodarstwie. Dzięki dużej otwartości
i zaangażowaniu naszego rolnika udało się pozyskać szczegółowe dane o gospodarstwie,
na podstawie, których w trakcie ćwiczeń opracowano „stan jest”. Następnie pracując
w dwóch grupach uczestnicy szkolenia stworzyli dwa plany rozwoju gospodarstwa rolnego, które zostały przedstawione rolnikowi w ostatnim dniu szkolenia. Plany te zostały ocenione pozytywnie przez właściciela gospodarstwa – wpisywały się w planowaną strategię rozwoju. Zainteresowanie tematem było bardzo duże i każdej prezentacji towarzyszyło wiele pytań z sali.