W dniach 29-30 października 2019 r. w Bukareszcie, Rumunia, miały miejsce warsztaty EIP-AGRI: „Małe jest inteligentne” - Innowacyjne rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych i leśnych.


Do udziału w warsztatach zaproszono rolników i organizacje rolników, leśników, grupy operacyjne EIP-AGRI, MŚP, start-upy, doradców, przedstawicieli uniwersytetów, organizacje badawcze i technologiczne, sieci obszarów wiejskich, zaangażowane osoby w odpowiednie projekty lub mające doświadczenie w angażowaniu się, projektowaniu i/lub wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań i nowych praktyk i technologii w małych gospodarstwach rolnych i leśnych w całej Europie.

Małe gospodarstwa rolne i leśne stanowią integralną część obszarów wiejskich w Europie, pomagając zachować różnorodność krajobrazu, zapewniając środki utrzymania milionom ludzi i pielęgnując wielowiekowe tradycje i zwyczaje na obszarach wiejskich.

Ogólnym celem warsztatów było promowanie tworzenia sieci kontaktów między ludźmi i projektami dotyczącymi innowacji i wdrażania nowych technologii w małych gospodarstwach rolnych i leśnych.

Szczegółowe cele warsztatów to:

  • identyfikowanie wspólnych wyzwań i badanie potencjalnych rozwiązań,
  • wymiana dobrych praktyk,
  • łączenie uczestniczących projektów w celu promowania dalszej współpracy,
  • zrozumienie elementów wymaganych do poprawy środowiska wspierania innowacji.

Małe gospodarstwa istnieją w całej UE. Często takie małe gospodarstwa i gospodarstwa leśne są prowadzone na poziomie rodzinnym przez wiele pokoleń. Na ogół mogą charakteryzować się niższą wydajnością i różnorodnością produkcji. Właściciele są często starszymi pokoleniami lub nie mieli okazji uczęszczać na studia wyższe, więc wdrażanie innowacji lub nowych technologii może czasami być trudne. Rolnicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin mogą napotykać podobne wyzwania, a ich powierzchnia rolnicza jest ograniczona.

O EIP-AGRI

Europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rolnictwa (EIP-AGRI) działa na rzecz wspierania konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które „osiągają więcej i lepiej od mniej”. Przyczynia się do zapewnienia stałych dostaw żywności, pasz i biomateriałów, rozwijając swoją pracę w harmonii z podstawowymi zasobami naturalnymi, od których zależy rolnictwo.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do Newslettera

Czy chciałbyś wnieść wkład w EIP-AGRI, jako tymczasowy konsultant w Punkcie Serwisowym EIP-AGRI? Zaproszenie do składania wniosków