W dniu 6 marca 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie na temat: „Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) na rok 2020.”

Uczestniczyło w nim ponad 50 doradców rolniczych.
Wykładowcami w pierwszej części szkolenia byli Przedstawiciele Centrali ARiMR , natomiast w drugiej części szkolenia specjaliści CDR O/Kraków - Waldemar Gorajczyk oraz Rafał Galiak przeprowadzili warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, pokazując jej funkcjonalność.
Program szkolenia obejmował m.in.
1. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich 2020
2. Zasady przyznawania płatności Rolnośrodowiskowo Klimatycznych, ekologicznych i z zakresu dobrostanu
3. Zmiany w eWnioskuPlus
4. Warsztaty aplikacja eWniosekPlus