Informujemy, że w związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzona została możliwość zakupów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Zakupy te będą dokonywane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia przedsiębiorstwom społecznym ciągłości zamówień oraz umożliwienia dalszego funkcjonowania po zakończeniu epidemii koronawirusa. OWES-y będą kupować między innymi środki higieniczne, środki ochrony osobistej, usługi cateringowe, usługi transportowe, różnego rodzaju usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej oraz usługi czyszczenia i odkażania. Warunkiem skorzystania z tej nowej formy wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej jest zgłaszanie ich ofert do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego na obszarze, na którym znajduje się siedziba danego PES.

Wykaz Ośrodków Ekonomii Społecznej: TUTAJ