Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanie pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznacie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można w niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, ze dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobranej przez pośredników.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzą na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacja polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniej go dostępu do żywności wysokiej jakości.

ZAPRASZAMY NA POLSKIEBAZAREK www.polskiebazarek.plPLAKAT A3