Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: „Zakładanie miniprzedszkoli i alternatywnych form wychowania przedszkolnego oraz punktów opieki dziennej dzieci od 0 do 5 roku życia”, które odbędzie się w dniach: 16-18 września 2013 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Celem szkolenia jest poznanie podstaw prawnych tworzenia i funkcjonowania małych przedszkoli oraz punktów opieki dziennej dla dzieci od 0 do 5 roku życia, nabycie wiedzy z zakresu praktycznych aspektów tworzenia placówek edukacyjnych i punktów opieki dziennej w oparciu o zdefiniowane potrzeby rodziców i dzieci w wyżej wymienionym zakresie. Celem wizyty studyjnej jest poznanie wzorcowo funkcjonujących placówek zajmującymi się opieką dzienną i edukacją dzieci do lat 5.

Perspektywicznym celem szkolenia jest wywołanie procesów inicjujących dostrzeganie nowych funkcji (opiekuńczych, edukacyjnych), jakie może pełnić wiejskie gospodarstwo domowe. 

Szkolenie skierowane jest do doradców zajmujących się zagadnieniami wiejskiego gospodarstwa domowego oraz nauczycieli, przedstawicieli JST, NGO, członków LGD zainteresowanych założeniem jednej z wyżej wymienianych placówek lub świadczeniem wsparcia dla osób chcących prowadzić punkt opieki lub placówkę edukacji dla dzieci do lat 5 na obszarach wiejskich.

Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz nauczycieli szkół rolniczych wynosi 327,60 zł brutto dla jednej osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część merytoryczna jest bezpłatna.

W szkoleniu mogą wziąć udział pozostali wymienieni uczestnicy. Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby z innej organizacji/instytucji wynosi 393,86 zł netto (461,11 zł brutto) – bez noclegu; 542,74 zł netto (621,11 zł brutto) z noclegami.

  Koszt netto  Koszt brutto 
Noclegi  (2 noce)   74,07 zł x2= 148,14 160,00 zł
Wyżywienie 124,00 zł 133,92 zł
Serwis kawowy 46,00 zł 56,58 zł
Wizyty studyjne 15,00 zł 18,45 zł
transport podczas wizyt   37,60 zł 40,60 zł
Materiały szkol. 10,00 zł 12,30 zł
Koszty dydaktyczne 162,00 zł 199,26 zł

Należność za usługi socjalne związane z uczestnictwem w szkoleniu należy przekazać na nasze konto PL 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Wypełnione karty zgłoszeń oraz informacje o uczestniku prosimy nadsyłać drogą pocztową, faksem lub na adres e-mailowy do 10 września br.

 

Informacje w sprawie rekrutacji:

Teresa Sędzik

Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego

tel.: 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax: 12 424 05 05

 

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:

Edyta Klimowska-Bobula

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

tel.: 12 424 05 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

karta zgłoszenia doradcy

karta zgłoszenia dla innych uczestników

informacja o uczestniku

harmonogram