Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ma przyjemność współpracować z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy opracowaniu platformy doradczej i informacyjnej adresowanej do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety, której wyniki posłużą stworzeniu platformy - przystępnego, profesjonalnego źródła informacji o możliwościach rozwoju istniejących oraz planowanych firm i produktów. Naszym zdaniem taka platforma pozwoli w jednym miejscu zebrać informacje przydatne dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Ankieta znajduje się pod linkiem:
https://forms.gle/5DYXFk4BqTbtn2XT9 

MW cdr