Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie blended learning pt. "Aspekty prawne i podatkowe w podejmowaniu i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Szkolenie blended – learning składa się z dwóch części:
1)    Część e-learningowa 
2)    Część stacjonarna (warsztatowa)

Możliwe jest uczestnictwo wyłącznie w części e-learnigowej szkolenia.

Rekrutacja na część e-learningową ma charakter ciągły i będzie prowadzona do 20 listopada 2013 r. W przypadku zgłaszania chęci udziału w całym szkoleniu blended-learning (szkolenie internetowe+warsztaty) o przesyłanie zgłoszeń prosimy do dnia 15 września 2013 r

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących podejmowanie działalności gospodarczej jak i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. podatki, księgowość, umowy w obrocie gospodarczym).

Na warsztatach uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności praktycznych związanych z tematyką podejmowaną w części e – learningowej szkolenia.

Tematyczne materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR o/Kraków www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 5 września do 20 grudnia 2013 roku. Od tego momentu będą oni mieli również możliwość kontaktu ze specjalistami CDR o/Kraków w ramach konsultacji drogą elektroniczną.

W dniach 12- 13 listopada 2013 zostaną w CDR o/Kraków przeprowadzone warsztaty szkoleniowe we w/w zakresie. Warunkiem dopuszczenia do warsztatów jest zaznaczenie odpowiedniego pola na karcie zgłoszeniowej oraz zaliczenie wszystkich testów w terminie poprzedzającym warsztaty.

W warsztatach przewiduje się udział maksymalnie 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie zaliczenie części e - learningowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy części warsztatowej pokrywają jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia – 180 zł. Należność za usługi socjalne należy przekazać na konto:
PL 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 zgodnie z otrzymanym rachunkiem.

Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych, to jest karty zgłoszenia uczestnictwa oraz informacji o uczestniku formy edukacyjnej /do pobrania poniżej/.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.

Rekrutacja na część e-learningową ma charakter ciągły i będzie prowadzona do 20 listopada 2013 r. W przypadku zgłaszania chęci udziału w całym szkoleniu blended-learning (szkolenie internetowe+warsztaty) o przesyłanie zgłoszeń prosimy do dnia 15 września 2013 r.

Od dnia 16 września do 20 listopada 2013 będzie prowadzony nabór jedynie na część e–learnigową szkolenia (uczestnictwo w niej będzie jednak umożliwiać w przyszłości bezpośredni udział w tematycznych warsztatach szkoleniowych).

Uczestnicy części e –learningowej szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w formie edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 50% sumy poprawnych odpowiedzi w testach zaliczeniowych występujących po każdym module szkoleniowym.
Uczestnictwo w warsztatach i rozwiązywanie zadań i kazusów jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy edukacyjnej.

Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawuje Mateusz Grojec z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich - tel.: (12) 424-05-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela pani Sylwia Filas z Zespołu Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego - tel.: 12 424 05 54, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: