Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Uczestnictwo i certyfikacja w systemach jakości żywności”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23.11.2020 r. do 14.12.2020 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców z zakresu uczestnictwa producentów rolnych i certyfikacji produktów rolno spożywczych w krajowych i unijnych systemach jakości żywności oraz możliwości uzyskania w tym zakresie wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Celem szkolenia jest również zapoznanie z programami wyróżniania produktów żywnościowych poza systemami jakości żywności i inicjatywami wspierającymi promocję i sprzedaż.
Szkolenie składa się z trzech modułów szkoleniowych:
1. Warunki uczestnictwa i certyfikacji w systemach jakości żywności.
2. Wsparcie finansowe PROW 2014-2020 dla uczestników systemów jakości żywności.
3. Wyróżnianie produktów żywnościowych poza systemami jakości żywności
i inicjatywy wspierające promocję i sprzedaż – przykłady.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego - co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.
Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona w sposób ciągły od dnia 16.11.2020 (także w trakcie trwania szkolenia) do dnia 04.12.2020 r.
Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać wyłącznie mailem (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Udział w szkoleniu dla doradców z ośrodków doradztwa rolniczego jest bezpłatny.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie udziału wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O terminie udostępnienia szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem.


Osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych:
Klaudia Kieljan - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach organizacji i rekrutacji:
Maria Szaszkiewicz - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:
Bartłomiej Mitka - Zespół Promocji i Wydawnictw, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Kucia - Zespół Promocji i Wydawnictw, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:

• Karta zgłoszenia uczestnictwa
• Harmonogram szkolenia

Zapraszamy!