Już 9 września rozpoczyna się XV Sympozjum Agroturystyczne. W tym roku Sympozjum odbywa się w miejscowości Krzyczki Szumne k. Nasielska (woj. mazowieckie). Temat przewodni konferencji brzmi: „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”.

Inicjatywę organizacji Sympozjum podejmują wspólnie:

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania
  i Doradztwa,
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
- Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
- Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”,
- Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w Warszawie.

Celem Sympozjum jest wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie następujących zagadnień szczegółowych:
- wykorzystanie technik komunikacyjnych i metod doradczych w działalności turystycznej,
- rola mediów tradycyjnych i nowych w popularyzowaniu turystyki wiejskiej,
- promocja obiektów turystyki wiejskiej,
- marketing terytorialny w turystyce wiejskiej,
- instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej.

Sympozjum towarzyszyć będzie wydawnictwo konferencyjne w formie monografii Wydawnictwa SGGW.

Szczegółowe informacje na stronie sympozjalnej:
www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2013