W związku z rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego pt.: „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 22 sierpnia br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, na seminarium inauguracyjnym, spotkali się wszyscy partnerzy oraz zaproszeni goście.

Liderem projektu jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, zaś partnerami: Unione Contadini Ticinesi (Stowarzyszenie Rolników Tessynskich), Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W związku z tym, zasięgiem realizacji projektu objęte zostaną województwa Polski południowej oraz region leżący na pograniczu szwajcarsko-włoskim, tam też, na przełomie października i listopada, zorganizowane zostaną 4 wyjazdy studyjne.
Do zapoznania się z pozostałymi działaniami oraz szczegółami realizacji projektu, zapraszamy na stronę: http://www.lekcjaurolnika.pl/.

Projekt, między innymi, daje szansę na poznanie dobrych praktyk szwajcarskich
w zakresie budowania systemu wsparcia pomocnego w zachowaniu i podnoszeniu standardów oraz ciągłości finansowania i funkcjonowania gospodarstw, w których prowadzona jest edukacja dla dzieci i dorosłych.

Inicjatorzy przedsięwzięcia, do których należy CDR Oddział w Krakowie oraz realizatorzy, mają nadzieję, że oprócz inspiracji, jaką mogą być szwajcarskie rozwiązania, zyskają polskie zagrody zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, doradcy wspierający i współpracujący z zagrodami, a przedstawiciele polskiego systemu edukacji dostrzegą w „zielonych lekcjach” alternatywę dla sztampowych zajęć szkolnych.