Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (znak: DAG-2512-P/08/17)

 

Do pobrania: 

- Zapytanie ofertowe - zmiana z dn. 22.11.2017
- Załącznik nr 1- zmiana z dn. 22.11.2017
- Załącznik nr 2- zmiana z dn. 22.11.2017

- Załacznik nr 3
- Załacznik nr 4 i załacznik nr 5 

Zmiana terminu składania ofert: 06.12.2017 r.