DAG-2511-02/17 - Rozbudowa Infrastruktury Teleinformatycznej poprzez zakupu nowego serwera do wirtualizacji na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty