Informacja o wyniku postępowania „Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie”
Nr postępowania: DAG-253-01/18/KR


Informacja o udzieleniu zamówienia