Ogłoszenie dot. sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych – znak postępowania: OK-DAG-253-06/18.

Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 10:00

Miejsce składania ofert: drogą pocztową lub osobiście
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków

(w zaklejonych kopertach z napisem „sukcesywna dostawa artykułów spożywczych” nie otwierać przed 20.04.2018 r. godzina 10:15)

Do pobrania:
- załącznik nr 1
- załacznik nr 2
- załącznik nr 3
- załacznik nr 4
- załacznik nr 5
- zapytanie ofertowe