Ogłoszenia dot. realizacji usług kurierskich na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-08/18.


Do pobrania:

- załacznik nr 1 
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- zapytanie ofertowe