Zapytanie ofertowe dot. „Usługa transportowa polegająca na zapewnieniu przejazdu dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniu 22 czerwca 2018 roku.” – znak postępowania: OK-DROW-253-08/18.

Termin składania ofert: 13.06.2018 r. do godziny 11:00

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2