Ogłoszenie dot. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, ewentualnej dostawie i podaniu wyżywienia oraz zapewnieniu przerwy kawowej dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku” – znak postępowania: OK-DROW-253-09/18.

Termin składania ofert: 13.06.2018 r. do godziny 12:00

Do pobrania:
- ogłoszenie
- załacznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3