Zapytanie ofertowe dot. „Wyłonienie wykonawcy usługi transportowej do organizacji wizyty w zagrodzie edukacyjnej 25 osobowej grupy uczniów stanowiących nagrodę w konkursie KRUS” – znak postępowania: DROW-075-12/2018, OK-DROW-18/2018.

Termin składania ofert: do godz. 9:00 dnia 18.06.2018

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe
- oferta
- oświadczenie
- umowa