Odpowiedzi na pytania dot. zapytaniu ofertowym pn. „Zakup i dostawa ręczników kąpielowych oraz obrusów na potrzeby CDR O/Kraków” – znak postępowania: OK-DAG-253-12/18

Do pobrania:

- Odpowiedzi na pytania