Informacja o wyniku postępowania dot. „Usługa transportowa polegająca na zapewnieniu przejazdu dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniu 22 czerwca 2018 roku.” – znak postępowania: OK-DROW-253-08/18

Do pobrania:

- informacja o wyniku postępowania