Informacja o wyniku postępowania dot. „Zakup i dostawa ręczników kąpielowych oraz obrusów na potrzeby CDR O/Kraków” – znak postępowania: OK-DAG-253-12/18

Do pobrania: 

- informacja o wyniku postępowania