Zapytanie ofertowe dot. „Wielobranżowy projekt techniczny adaptacji poddasza budynku przy ul. Meiselsa 1 na pokoje gościnne wraz z budową windy osobowej” – znak postępowania: OK-DAG-253-13/18.

Do pobrania: 

- Formularz ofertowy

- Umowa 

- Zapytanie ofertowe