Zapytanie ofertowe dot. „Usługa transportowa polegająca na zapewnieniu przejazdu dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniu 22 czerwca 2018 roku.” – znak postępowania: OK-DROW-253-08/18.

Zapytanie ofertowe dot. „Zakwaterowanie dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku” – znak postępowania: OK-DROW-253-07/18.

Zapytanie ofertowe dot. „Modernizacji kanału kanalizacyjnego – cz. 1 - Wykonanie inspekcji kamerą TV rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku CDR O/Kraków” – znak postępowania: OK-DAG-253-11/18.

Ogłoszenie dot. zakupu, dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-10/18.

Informacji o wszczęciu postępowania dot. zakupu i dostawy galanterii hotelowej na potrzeby CDR O/Kraków - 2018: OK-DAG-235-09/18