Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi i osprzętem na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (znak: DAG-2512-P/08/17)

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi i osprzętem na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Informacja o wyniu zapytania ofertowego na dostawę nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi i osprzętem na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi i osprzętem na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.