Informacja o wyniu zapytania ofertowego na druku monografii w ramach realizacji konferencji pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystyczego:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie druku monografii w ramach realizacji konferencji pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywny zakup oraz dostawę materiałów biurowych do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na dostawę tonerów i tuszy do drukarek zgodnie z załączonym zestawieniem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na sukcesywnej dostawie art. spożywczych - szczególnie kawy oraz herbaty do CDR O/Kraków.