„Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”, 2013, redakcja naukowa Krystyna Krzyżanowska
wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Monografia naukowa na XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przedsiębiorstwa turystyczne budują przewagę konkurencyjną oraz jakie nowe narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystują one w kontaktach z klientami? W jaki
sposób organizatorzy turystyki powinni budować pozytywne relacje z mediami? Jakie znaczenie mają informacja i promocja w popularyzowaniu turystyki wiejskiej?
Jaki jest udział instytucji i organizacji w stymulowaniu rozwoju działań na rzecz agroturystyki?