Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotował i zrealizował projekt zatytułowany "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Na zakończenie projektu zostało zorganizowane seminarium podsumowujące badania. Wyniki badań, opracowania tematów przedstawionych w trakcie seminarium, a także artykuły taoretyczne stanowią treść publikacji. Na jej końcu zostało umieszczone sprawozdanie z przebiegu seminarium.