Publikacja opracowana w związku z projektem "Przedsiębiorcza wieś - innowacja i kreatywność wsparta PROW 2007-2013 - identyfikacja, opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk" realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. 

Promocja innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest wyzwaniem, które poprzez poszerzenie wśród kadry doradczej publicznych jednostek doradztwa rolniczego, wiedzy z zakresu identyfikacji i opracowania przykładów "dobrych praktyk" oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych dla wspierania tego rozwoju, będzie prowadzić w kierunku zmiany postaw mieszkańców wsi na bardziej przedsiębiorczą.