Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW  2007 – 2013) zmienia się oblicze polskiej wsi. Jednym z jego rezultatów jest dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej. Szereg działań zmierzających do poprawy jakości życia na wsi, pobudzania przedsiębiorczości i różnicowania wiejskiej gospodarki podejmowanych jest przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe jak również przez inne podmioty. By wesprzeć takie działania, został uruchomiony konkurs pn.: „Pamiętniki Agroturystyki”  pozwalający na poszukiwanie elementów mogących promować obszary wiejskie, w tym turystykę wiejską i agroturystykę. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja przysłuży się promocji regionów oraz upowszechnianiu ciekawych praktyk w tym obszarze.

Niniejsza publikacja została ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków przeznaczonych na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 -2013.

Organizatorzy konkursu:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu i Turystyki