Publikacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego, podsumowująca dwudniową konferencję pod tym samym tytułem, która odbyła sie w dniach 6-7 lipca 2012 r. w Krakowie.

Wydawnictwo zawiera szczegółową charakterystykę małych gospodarstw w Polsce oraz prezentuje wybrane, przykładowe drobne gospodarstwa z Małopolski.