„Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zrealizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Do opracowania dołączone są trzy prezentacje. Całość traktujemy jako materiał pomocniczy dla doradców, którzy są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

Staraliśmy się zarówno w publikacji jak i prezentacjach zawrzeć dostępną wiedzę dotyczącą: wyzwań dla Europy na najbliższe dziesięciolecie,
najważniejszych celów i priorytetów w nowej perspektywie finansowej, instrumentów wsparcia badań i innowacji, nowej Wspólnej Polityki Rolnej w tym
komponentów płatności bezpośrednich. Sporo miejsca poświęcone jest innowacyjności w ramach PROW 2014 –2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających takich jak:

 

- Transfer wiedzy i działalność informacyjna,

- Usługi doradcze,

- Współpraca

Jest też o Europejskim Partnerstwie Innowacji (EPI) (w Polsce SIR), planowanych zadaniach dla sieci oraz dla brokerów innowacji. Całość materiałów znajduje się w zakładce Wydawnictwa.

Zapraszamy do lektury! - pobierz publikację

 

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR cz.1

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR cz.2

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR cz.3