projekty okladka

Projekty współpracy realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez lokalne grupy działania, to kolejne działanie, które zakończy się w czerwcu 2015 roku. W trakcie trwania minionego już okresu programowania LGD z całej Polski tworzyły i realizowały międzyregionalne i międzynarodowe projekty oparte na wspólnych zadaniach i celach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w celu podsumowania wdrożonego działania, przygotowuje e-broszurę pt.: „Projekty współpracy – podsumowanie okresu 2007 – 2013”, jako statutowe zadanie służące propagowaniu podejścia LEADER w Polsce.

Lokalne grupy do końca października 2014 r. przesyłały swoje doświadczenia z realizacji projektów współpracy wypełniając odpowiedni formularz z opisem projektów współpracy wraz z dokumentacją zdjęciową. W sumie nadesłano 75 prac z wszystkich województw w Polsce. W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu projekty nadesłane z województwa lubelskiego. W broszurze znajdą się informacje o partnerach projektu, zasięg terytorialny realizowanych zadań i ich rodzaj, czas realizacji i koszt projektu, tytuł i akronim, cel projektu, grupy docelowe, opis projektu oraz efekty.

pobierz publikację