stan okladkaPublikacja podsumowuje projekt zatytułowany "Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce" dotyczący analizy procesu zmian, jakie przeszła spółdzielczość wiejska w Polsce i obiektywnej oceny jej stanu aktualnego i szans rozwoju.

Redakcja naukowa: Zbigniew Brodziński, Leszek Leśniak, Jarosław Bomba.
Recenzja: Prof. dr hab. inż. dr h.c Janusz Żmija

Kraków 2015