EmarketingE - marketing w rozwoju obszarów wiejskich 
- broszura elektroniczna


Kraków 2015

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie