okladka spoldz"Proces przekształcania spółdzielni w spółkę prawa handlowego" to monografia autorstwa Szymona Kulmaczewskiego publikowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. W swojej pracy autor dokonuje analizy rozwoju spółdzielczości w Polsce oraz wyjaśnia prawne i praktyczne aspekty dotyczące przekształceń spółdzielni w spółki prawa handlowego.

Monografia została przygotowana w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Bogdana Nogalskiego, krajowej rangi specjalisty w tematyce badań     nad organizacją i zarządzaniem, przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

pobierz publikację