okladka Udzial doradcowKraków 2016

Opracowanie w formie e-booka dotyczące przeprowadzonych badań  na temat: Udział i rola doradców WODR w sieciach podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami dewaloryzowanymi i bezrobotnymi w ramach realizacji LSR przez LGD.

pobierz publikacje