Placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz edukacji przedszkolnej

funkcjonują od niedawna w

oparciu o zmieniony porządek prawny. Zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnich latach miały na celu tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, poprawę standardów funkcjonowania placówek opieki dzieci do lat 3, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie rodziców w procesie wychowywania najmłodszych dzieci. Obecnie, dzięki standardom wprowadzanym w żłobkach, większą wagę przywiązuje się do aspektu edukacyjnego i wychowawczego, zgodnego z potrzebami rozwojowymi dzieci, już od ich najmłodszych lat. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na tworzenie nowych, mniejszych form, lepiej dostosowanych do możliwości i potrzeb organów zarządzających placówkami oraz rodziców i dzieci.

Broszura zawiera przykłady kilku tego typu placówek.