Publikacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, podsumowująca trzydniową konferencję pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 18-20 marca 2013 roku w Krakowie.

Publikacja zawiera artykuły recenzowane, opracowane przez autorów referatów, koreferatów i komunikatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zawiera także relacje z obrad, komunikat końcowy konferencji oraz nadesłane wypowiedzi.

Konferencję poprzedziły analizy i badania – Przyszłość doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji WPR. Wyniki analiz i badań zostały przedstawione w trakcie konferencji, a ich streszczenia znajdują się w niniejszej publikacji.