Publikacja została opracowana w związku z realizacją projektu „Trzecia, międzynarodowa konferencja: Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

W pierwszym rozdziale zostały poruszone zagadnienia dotyczące problemów ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich. Obok nieopłacalności produkcji w drobnych gospodarstwach rolnych, problemów innowacyjności na obszarach wiejskich oraz związanych z przekształceniem drobnych gospodarstw rolnych, autorzy identyfikują jako istotne problemy związane z realizacją polityki społecznej: politykę rodzinną, ochronę zdrowia, system zabezpieczenia społecznego.

Rozdział drugi będący zbiorem abstraktów wystąpień prezentowanych podczas konferencji w dniu 5 lipca 2013 r. odzwierciedla złożoność problematyki i stanowisk.

Rozdział trzeci prezentuje przykłady dobrych praktyk będących odpowiedzią na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w zakresie przedsiębiorczości.

Rozdział czwarty przedstawia krótką charakterystykę organizatorów konferencji.