okladka Udzial doradcowKraków 2016

Opracowanie w formie e-booka dotyczące przeprowadzonych badań  na temat: Udział i rola doradców WODR w sieciach podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami dewaloryzowanymi i bezrobotnymi w ramach realizacji LSR przez LGD.

pobierz publikacje

okladka drobne gosp1Kraków, 2016

Publikacja towarzysząca już szóstej międzynarodowej konferencji dotyczącej tematyki obszarów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, pt. Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich. W bieżącym roku tematem konferencji była problematyka wieloaspektowej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących w różnych krajach Europy, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich Unii Europejskiej.

pobierz publikację

 

okladka spoldz"Proces przekształcania spółdzielni w spółkę prawa handlowego" to monografia autorstwa Szymona Kulmaczewskiego publikowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. W swojej pracy autor dokonuje analizy rozwoju spółdzielczości w Polsce oraz wyjaśnia prawne i praktyczne aspekty dotyczące przekształceń spółdzielni w spółki prawa handlowego.

Monografia została przygotowana w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Bogdana Nogalskiego, krajowej rangi specjalisty w tematyce badań     nad organizacją i zarządzaniem, przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

pobierz publikację

okladka sieci partnerstw

Kraków 2016

Publikacja na temat przykładowych realizacji działań Europejskiej Sieci Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i celów realizowanych zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

pobierz publikację

Kraków 2016

Ekologia i ochrona środowiska w programach Zagród Edukacyjnych