0001Kraków 2017

Publikujemy zeszyty metodyczne przeznaoczne dla doradców Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

okladka liderkiKraków 2017

Publikacja w ramach projektu pod tym samym tytułem, którego celem jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do większej aktywności zarówno w sferze gospodarczej, życiu publicznym jak i dialogu społecznym.

pobierz publikację 

 

Kraków 2017

 

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy". 

 

pobierz publikację 

 

 

 

Kraków 2017 

 

Broszura informacyjna na temat idei gospodarstw opiekuńczych, przygotowana w ramach projektu "Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy". 

 

pobierz publikację 

okladka broszura VAT 01 

Kraków 2017

 

Publikacja na temat rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych.

 

pobierz publikację