OpacalnoKraków 2015
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

maszynyKraków 2015
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

EmarketingE - marketing w rozwoju obszarów wiejskich 
- broszura elektroniczna


Kraków 2015

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

broszura

Podstawowe informacje na temat działalności spółdzielni socjalnych w Polsce
- broszura informacyjna 

Kraków 2015

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Katalog – „Ogólnopolskie Zagrody Edukacyjne” prezentujeokladka katalog zagrody edukacyjne z 16 województw Polski, które zostały skupione w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i umieszczone w elektronicznej bazie na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl. Obecnie sieć zrzesza ok. 180 gospodarstw.
Katalog stanowi swego rodzaju „przewodnik” po polskich gospodarstwach rolnych prowadzących edukację i będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.


Kraków 2015

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie